Skip to main content

Această notificare privind modulele cookie („Notificarea”) explică în ce circumstanțe, precum și motivele pentru care Reynaers Aluminium NV („noi”, „al nostru”) utilizează module cookie și tehnologii similare atunci când utilizați site-ul nostru web www.reynaers.ro.

Această notificare poate face obiectul unor modificări periodice, la latitudinea noastră. Atunci când efectuăm aceste modificări, vă vom pune la dispoziție o versiune actualizată prin intermediul site-ului nostru web și vi se va cere să vă acordați din nou consimțământul cu privire la versiunea actualizată a acestei notificări. Rețineți că site-urile noastre web pot conține linkuri către alte site-uri și servicii. Nu suntem răspunzători pentru practicile de confidențialitate, declarațiile de confidențialitate sau conținutul acestor alte site-uri.

Site-urile web conțin fragmente de date denumite module cookie, care pot fi stocate în memoria browserului dumneavoastră. Unele sunt necesare pentru ca site-ul web al companiei să funcționeze, altele sunt utilizate pentru a vă urmări parcursul digital și pentru a vă personaliza experiența online - nu doar pe site-urile web, ci și în alte domenii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și informațiile legate de activitate ajută site-urile web să vă cunoască interesele; acestea folosesc apoi aceste informații pentru a vă afișa, de exemplu, publicitate cu o mai mare relevanță pentru dvs. Majoritatea site-urilor web vă oferă posibilitatea de a accepta sau de a refuza diferite tipuri de module cookie, pentru a vă îmbunătăți și mai mult experiența.

Reynaers Aluminium NV, o societate constituită în conformitate cu legislația în vigoare în Belgia și care își desfășoară activitatea în conformitate cu aceasta, cu sediul social la Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel, Belgia și înmatriculată la RPR/RPM Antwerp, divizia Antwerp, la numărul de înregistrare (TVA) (BE)0437.278.077, este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum se descrie în continuare în prezentul document.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la conținutul acestei Notificări sau la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate conform descrierii din aceasta, ne puteți contacta prin e-mail la adresa privacy@reynaers.com.

În general, modulele cookie necesare sunt utilizate pentru ca site-ul web să funcționeze cât mai eficient posibil. Acestea vă permit să accesați tot conținutul, chiar și zonele securizate din cadrul site-ului web, și să folosiți fără probleme toate funcțiile disponibile.

Acest tip de cookie nu monitorizează datele dumneavoastră digitale, dar trebuie să știți că atunci când vizitați site-ul Reynaers Aluminium, acestea vor fi amplasate automat. Acționăm pe baza interesului nostru legitim de a oferi un site web funcțional pentru a amplasa și colecta aceste module cookie.

Modulele cookie analitice urmăresc modul în care utilizați un anumit site web. Acestea nu sunt necesare, dar ajută companiile să detecteze potențialele probleme și să identifice conținutul care este util sau nu. Toate informațiile sunt păstrate în formă anonimizată și sunt utilizate pentru a îmbunătăți funcțiile generale ale site-ului web.

Modulele cookie analitice de pe site-ul web Reynaers Aluminium includ și module cookie de la servicii de analiză ale unor terți. Atunci când utilizăm serviciile de analiză ale unor terți, consultați notificările privind confidențialitatea și modulele cookie publicate de acești terți pentru a înțelege modul în care aceștia colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom amplasa și colecta astfel de module cookie numai cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Aceste module cookie urmăresc activitatea dumneavoastră online, atât pe site-ul nostru, cât și pe alte site-uri, pentru a vă afișa reclame online adaptate intereselor dvs.

Rețineți că modulele cookie ale terților de pe site-ul web Reynaers Aluminium pot fi partajate și cu alte organizații și agenții de publicitate. Atunci când partajăm informații cu alte organizații și agenții de publicitate, consultați notificările privind confidențialitatea și modulele cookie publicate de acești terți pentru a înțelege modul în care aceștia colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom amplasa și colecta astfel de module cookie numai cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Site-ul nostru conține mai multe butoane prin intermediul cărora puteți să distribuiți conținutul nostru pe toate platformele de socializare Reynaers Aluminium.

Dacă apăsați pe unul dintre aceste butoane sau dacă interacționați cu noi pe platformele online, cum ar fi Facebook, LinkedIn, Instagram sau Pinterest, modulele cookie pentru rețelele de socializare vor fi activate pentru a vă urmări activitatea.

Trebuie să știți că rețelele de socializare vă înregistrează acțiunile cu ajutorul acestor module cookie și pot folosi informațiile pentru a vă afișa reclame țintite specific. Consultați notificările de confidențialitate ale fiecărei platforme pentru a înțelege cum colectează și utilizează acestea datele dumneavoastră cu caracter personal:

For Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Pentru LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pentru Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?locale=en_US&cms_id=519522125107875&maybe_redirect_pol=false

Pentru Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Înțelegeți că, dacă sunteți de acord cu utilizarea de către noi a modulelor cookie pentru rețelele de socializare, sunteți de acord și cu modul în care acești furnizori terți de rețele de socializare vor utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul modulelor cookie și al plugin-urilor.

Atunci când indicați care sunt tipurile de module cookie pe care le acceptați și pe care le refuzați, ajutați site-ul web să își optimizeze aspectul pentru o experiență de navigare optimă. Vă puteți modifica preferințele și vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Puteți șterge oricând modulele cookie de pe dispozitivul dumneavoastră. Instrucțiunile de ștergere a modulelor cookie variază de la un browser la altul. Consultați mai jos instrucțiunile pentru cele mai utilizate browsere:

Cine primește datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră?

Furnizori de servicii – Colaborăm cu terți atent selecționați care ne ajută să furnizăm site-ul web și serviciile conexe. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către acești furnizori de servicii dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

Atunci când folosim module cookie, plugin-uri sau tehnologii similare de la terți, datele dumneavoastră personale vor fi partajate și cu acești terți. Consultați secțiunile de mai sus pentru fiecare categorie de module cookie pentru care se poate întâmpla acest lucru.

Transfer către țări terțe - Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în țări din afara Spațiului Economic European. Am pus în aplicare măsurile de siguranță adecvate și măsurile suplimentare necesare, conform prevederilor legislației privind protecția datelor din Uniunea Europeană, în special prin punerea în aplicare a acordurilor necesare bazate pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces - Aveți dreptul de a solicita accesul la toate datele cu caracter personal pe care le-am prelucrat în legătură cu dumneavoastră. Pentru a putea da curs acestei cereri, trebuie să ne explicați care sunt datele cu caracter personal pe care doriți să le accesați. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă de gestionare pentru mai multe cereri consecutive. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza cererile care sunt în mod vădit nefondate sau excesive.

Dreptul la rectificare - Aveți dreptul de a solicita, cu titlu gratuit, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte. În cazul în care depuneți o cerere de rectificare, aceasta trebuie să fie însoțită de dovezi ale inexactității datelor pentru care se solicită rectificarea.

Dreptul la ștergerea datelor - Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă (a) vă retrageți consimțământul și nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (b) avem o obligație legală de a le șterge; (c) v-ați exercitat cu succes dreptul de opoziție; (d) nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor descrise mai sus sau (e) prelucrarea este ilegală. Cu toate acestea, rețineți că vom evalua cererile de ștergere în raport cu:

a) interesele noastre prioritare sau interesele unei terțe părți, în măsura în care acest lucru este permis de lege;

b) obligațiile legale sau de reglementare sau hotărârile autorităților guvernamentale sau judiciare.

În loc de ștergere, ne puteți solicita și să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal dacă și atunci când (a) contestați exactitatea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în cadrul unei proceduri judiciare.

Dreptul la opoziție - Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dar trebuie să explicați motivele serioase și legitime legate de situația dumneavoastră specifică prin care se justifică o astfel de opoziție. Această explicație nu este necesară în cazul în care vă opuneți prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în format digital odată cu consimțământul dvs. sau pentru ducerea la îndeplinire a unui contract, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat.

Dreptul de retragere a consimțământului - Dacă v-ați acordat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, îl puteți retrage în orice moment.

Cum puteți să vă exercitați drepturile - Dacă doriți să trimiteți o cerere de exercitare a unuia sau mai multor drepturi menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa privacy@reynaers.com pentru orice aspecte legate de drepturile persoanelor vizate. Un e-mail prin care se solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care această prelucrare depășește sfera măsurilor necesare pentru prelucrarea cererii dumneavoastră.

În această cerere trebuie să se precizeze și să se specifice clar care este dreptul pe care doriți să-l exercitați și motivele pentru care doriți să faceți acest lucru, dacă acest lucru este prevăzut de lege. Aceasta trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată în format digital a cărții dvs. de identitate valabile, care să dovedească identitatea dumneavoastră. Această măsură este necesară pentru a împiedica persoanele neautorizate să abuzeze de drepturile dumneavoastră.

Vă vom informa imediat cu privire la primirea acestei cereri. În cazul în care cererea se dovedește a fi întemeiată, vă vom informa cât mai curând posibil, in interval de maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii.

În cazul în care doriți să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail menționată în primul paragraf al acestei clauze. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit de la noi, puteți depune o plângere la autoritatea competentă în materie de protecție a datelor, adică Autoritatea belgiană pentru protecția datelor (https://www.dataprotectionauthority.be/citizen).